Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Hoş Geldiniz.

Temelleri 1968 yılında atılan Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü, 7 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü öğrencilerine Lisans, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. 
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün misyonu, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla:

  • Kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten,
  • Kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren,
  • Tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten

nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.


Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Programı mezunlarımız, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında görev yapabilmektedirler.

 

    

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Arş. Gör. Birgül Çiçek

Arş. Gör. Sevde Yücel

Duyurular

IYB331 Genel İşletme dersinin ara sınavı hk.
2020-11-23 21:00:00

GMÜ441 Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyona Giriş dersinin ara sınavı hk. 
2020-11-23 21:00:00

HUK258 Tüketici Hukuku dersi 23 Kasım Pazartesi günü yapılmayacaktır. Telafisi 27 Kasım Cuma günü 14.00-16.50 saatleri arasında yapılacaktır.
2020-11-20 17:00:00

23-29 Kasım 2020 haftası arasında yapılacak Bölüm Dışı derslerin vizeleri Hk.
2020-11-19 11:00:00

2020-2021 Güz Dönemi Vizeler Hk.
2020-11-15 21:00:00

BEB650 TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI DERSİNİN ARA SINAVI VE GENEL SINAVI HK.
2020-10-26 13:00:00

TKD103-23 TÜRK DİLİ DERSİNİN ARA SINAVI HK.
2020-10-26 13:00:00

MAT119 Matematik dersinin ara sınav tarihleri
2020-10-26 11:00:00

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Taşıt Tanıtım Pulu Hakkında Duyuru
2020-10-13 13:00:00

Yandal öğrencilerimizin alması gereken dersler
2020-10-09 14:00:00

Bilimsel hazırlık alacak öğrencilerimizin, güz döneminde alması gereken dersleri yazarak bilimsel hazırlık program fişini doldurması ve bölüm sekreterliğine (ailevetuketicibilimleri1968@gmail.com) göndermesi gerekmektedir. Bilimsel Hazırlık Program fişi ve alınması gereken ders listesi için tıklayınız.
2020-10-08 11:00:00

Uzaktan Eğitimle İlgili Önemli Duyuru
2020-10-05 14:00:00

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine!
2020-10-02 15:00:00

2020-2021 Eğitim Yılı Staj Rotasyon Çizelgesi
2020-10-02 13:00:00

“UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersi hakkında
2020-09-25 14:00:00

2020-2021 Güz Dönemi Ders Programı (Güncelleme: 04.10.2020)
2020-09-25 13:00:00

ATB451 Saha Uygulaması ve ATB453 Mezuniyet Tezi derslerinin şube dağılımı için tıklayınız (Güncelleme: 27 Eylül 2020)
2020-09-25 13:00:00

Saha uygulaması ve tezi alacak öğrencilerin listesi ekte olup; listede ismi olmayan öğrencilerin Dr. Nihan Yılmaz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. nihangursoy@hacettepe.edu.tr
2020-09-16 15:00:00

Mezun öğrencilerimizin diplomalarının aslı gibidir onayı dekanlığımız tarafından verilmektedir. En çok iki kopya ile sınırlandırılmıştır.
2020-09-03 14:00:00

Mezun öğrencilerimizin dikkatine (Diplomalar hakkında)
2020-08-27 13:00:00

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı