Yan Dal

Yandal Açan Bölümler Listesi
//www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=digerdal&dir=&file=20170714_yandal_ciftAnadal_acan_bolum_listesi&filetype=html&submenuheader=7

 

Yandal Programı Yönergesi
//www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=05_2_yandal_yonergesi&filetype=html&submenuheader=4

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı