Tarihçe


Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1967 yılında kurulan ve 2006 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü; 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programını yürütmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı