Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL

muberra@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 
 

Prof. Dr. Özgün BENER

Bologna Bölüm Tezsiz Yüksek Lisans Sorumlusu 

3. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

 

obener@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Sibel ERKAL

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Üniversite Eğitim Komisyonu Fakülte Temsilcisi

3. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

serkal@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Bölüm Ders Katoloğu Sorumlusu 

4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

asener@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Oya HAZER

4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

ohazer@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR 

Bölüm Program Koordinatörü

4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

copur@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Hülya ÖZTOP

Bölüm Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

hoztop@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU - Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtım Koordinatörü

Bölüm Oryantasyon Koordinatörü

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

ayfer_boylu@hotmail.com

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selda COŞKUNER

Bologna Bölüm Koordinatörü 

Bölüm AKTS Koordinatörü

Bölüm Af Öğrencileri Koordinatörü

Bölüm Farabi- Mevlana Koordinatörü

2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

seldacoskuner@gmail.com

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Seval GÜVEN

Bölüm DGS- YGS Koordinatörü

Bölüm Yüksek Lisans/ Doktora Koordinatörü

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

seguven@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Esna Betül BUĞDAY -Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Erasmus Koordinatör Yardımcısı                                  

Bölüm Erasmus Staj Koordinatörü 

Bölüm Ders Kataloğu Sorumlusu

Bölüm Oryantasyon Koordinatör Yardımcısı

Bölüm Risk Koordinatörü

Bölüm Program Koordinatörü

3. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

esna_b@yahoo.com

 Özgeçmiş 

 

Dr. Öğr. Üyesi  M. Serhat ÖZTÜRK- Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Staj Koordinatörü

HATÜT Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı

2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

sozturk@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

www.mserhatozturk.com

     
     
     

 

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı