Misyon ve Vizyon

Misyon

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nün misyonu alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli öğretim kadrosu ile;

  • Birey, aile ve kurumların dolayısıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi,  geliştirilmesi ve verimli kullanılmasını sağlayan,
  • Tüketici olarak birey, aile ve kurumları rasyonel tüketici davranışları, tüketici hakları, sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgilendiren, tüketici tercihlerini üreticilere ileten,
  • Kurumlarda fiziksel çevre ve yönetimine ilişkin sağlıklı, güvenli ve estetik bir çevrenin yaratılmasını sağlayan, 
  • Alanında birey, aile ve kurumların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının oluşumunu önlemeye ve mevcut sorunları çözmeye yönelik eğitim programları planlayan, yürüten, değerlendiren, çözüm önerileri geliştiren,

çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda araştırmacı, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak nitelikli mezunlar yetiştirerek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nün vizyonu;

  • Eğitim, öğretim ve bilimsel üretim açısından dünya standartlarına ulaşmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası işbirliğini geliştirmek,
  • Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,
  • “Aile ve Tüketici Bilimleri” alanının uluslararası düzeyde olduğu gibi ulusal düzeyde de yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı