Lisans

ATB Lisans Programında önkoşullu 5 ders bulunmaktadır. Buna göre,

ATB 320 Yaşlılıkta Evde Bakım dersini almak için,

ATB 349 Yaşlanma ve Sorunları dersinden geçmiş olmak,

ATB 350 Engelli ve Evde Bakım dersini almak için,

ATB 329 Engelli ve Aile dersinden geçmiş olmak,

ATB 362 Kurumlarda Fiziksel Çevre Yön. II dersini almak için,

ATB 339 Kurumlarda Fiz. Çevre ve Yönetimi I dersinden geçmiş olmak,

ATB 452 (01-11) Saha Uygulaması II dersini almak için,

ATB 451 (01-11) Saha Uygulaması I dersinden geçmiş olmak,

ATB 454 (01-12) Mezuniyet Tezi II dersini almak için,

ATB 453 (01-12) Mezuniyet Tezi I- dersinden geçmiş olmak gerekmektedir.

Zorunlu Ders Kredi Miktarı: 127 kredi-176 AKTS
Seçmeli Ders Kredi Miktarı *: 32 kredi-64AKTS
Toplam (min.) Kredi Miktarı: 159 kredi-240 AKTS

*: 64 AKTS'lik seçmeli dersin en az 40 AKTS'sinin bölüm içi seçmeli derslerden tamamlanması gerekmektedir.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Lisans ders içerikleri

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı