Araştırma ve Projeler

Bölümün temel amaçlarına ilişkin konularda öğretim elemanlarınca bağımsız veya kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğiyle çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bölümde verilen eğitim ve yapılan araştırmalar yoğunlukla,

  • Birey, aile ve kurumların sahip oldukları insansal ve materyal kaynaklara ilişkin farkındalığın sağlanması, istek ve ihtiyaçlar arasında denge kurulması ve kaynaklardan maksimum yarar sağlanması,
  • Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere birey, aile ve toplum yaşamına ilişkin değerlerin korunması ve geliştirilmesi, aile yapısının güçlendirilmesi, birey ve ailelerin toplumsal yaşama katılımlarının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretilmesi,
  • Tüketici olarak birey, aile ve kurumların çeşitli mal ve hizmetlere ilişkin sorun ve memnuniyetlerinin incelenmesi,
  • Üretici, satıcı ve sağlayıcı hizmetlerinin tüketici haklarına uygunluk açısından değerlendirilmesi,
  • Kurum ve konutlarda fiziksel çevre düzenlemesi ile verimliliğin arttırılmasında önemli etkenlerden olan optimum fiziksel koşulların sağlanması, böylece kişi, aile ve kurumların dolayısıyla toplumun refah düzeyinin arttırılmasına ilişkin konulara yöneliktir.

Yayınlar (2008-2010)

Babaoğul,M., Şener, A., Öztop,H., "Tekstil Lifleri: Temel Özellikler, Kullanım ve Bakım" Gazi Kitapevi, Ankara, 2010.

Çopur, Z., Erkal, S., Doğan, N., & Şafak, Ş.  (2010). Sharing and Spending Time on Domestic Tasks: A Turkish Sample. Journal of Comparative Family Studies, 41(1): 87-109.

Gutter, M., Çopur, Z., Garrison, S. & Pracht, D. (2009). Do the Behaviors of Students with School-Based Financial Education Differ from the Behaviors of Students with Community-Based Financial Education? 2009 Association Financial Counseling Planning Education (AFCPE) Annual Conference. November 18-20, Scottsdale, Arizona, USA.

Şafak, Ş., Yertutan, C., Erkal, S., Coşkuner, S. (2009). "An Examination of the Factors Considered by Women in Respect of Environmental Protection", International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 4 (4), pp 23-36.

Gutter, M., Çopur, Z., & Garrison, S. (2009). Are High School Financial Education Policy Differences Related to Differences in College Student Financial Behaviors? 2009 The American Council of Consumer Interests (ACCI) Conference. 26-28 July, Milwaukee, Wisconsin, USA.

Erkal, S., Şafak, Ş., Yertutan, C., Coşkuner, S. (2009). "Ev İdaresi Personelinin Yürüttükleri İşlere İlişkin Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi", H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, 21 Kasım.

Bener, Ö (2009)."Ev Kadınlarının Çalışma Yaşamına Katılım Konusunda Görüşlerinin STK'ların Yürüttüğü Kadın İstihdamı Faaliyetleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi",         Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı 1, 412-  428.

Erkal, S., Yertutan, C. (2009). "Kişilerin Küresel Isınmanın Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, 21 Kasım.

Coşkuner, S., Yertutan, C. (2009). "Kurum Ev İdaresi Alanında Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi", H.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 27 (2): 1-18.

Bener, Ö. (2009). "Annelerin Kız Çocukların Eğitimine İlişkin Görüşleri", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı 2, 44-59.

Turner, J., Gutter, M., Torres, N. I., Soberon, H., & Çopur,  Z. (2009). Federal Income Tax Management. Gainesville, Florida. 1-8 pp. FCS 7026. //edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HE/HE81700.pdf

Coşkuner, S., Hazer, O. (2009). "Risk Factors for Housekeeping Employees in Their Work Areas and The Ergonomic Solutions", The International Journal of the Humanities, 6 (12).

Gutter, M., Çopur, Z., & Garrison, S. (2009). Which Students Were More Likely to Experience Various Sources of Financial Socialization? 2009 Improving Financial Literacy and Reshaping Financial Behavior Conference. 14-15 May, Indianapolis, Indiana, USA.

Bener, Ö. Günay, G. (2009). "Domestic Violence against Women and Its Causes: An         Analysis from the Perspective of University Students" Pakistan Journal of Social Sciences, Vol: 6, Issue 5, 277-286.

Copur, Z., Şafak, Ş., & Terzioğlu, R. G., Dodder, R. A. (2009). Perception of the Adequacy of Resources with a Turkish Sample.  Journal of Family Issues, 30 (12): 1624-1650.

Gutter, M., Copur, Z. & Garrison, S.T. (2009). Which Students are More Likely to Experience Financial Socialization Opportunities? Networks Financial Institute Working Paper No. 2009-WP-07. Available at SSRN:  //ssrn.com/abstract=1432523

Çopur, Z., & Koropeckyj-Cox, T. (2009). Turkish and American University Students' Perceptions of Childless Adults and Parents. 2009 Annual Meetings of the Southern Sociological Society. 1-4 April, New Orleans, Louisiana, USA.

Erkal,  Sibel, Gerberich Susan G., Ryan, Andrew D., Alexander, Bruce H., and Renier, Colleen M . (2009). Horse-related injuries among agricultural household members: Regional Rural Injury Study II (RRIS-II). Journal of Rural Health. 25 (4): 420-427.

Terzioğlu, G.; Yertutan,C.; Aydıner Boylu, A. (2009). Ankara Kaleiçi'ndeki Konutların Niteliklerinin İncelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi. 11 (4),16, 106-112.

Öztop, H., A. Şener, N. Doğan, S. Güven. "Influences of Intergenerational Support on Life Satisfaction of the Elderly: A Turkish Sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37: 7, 957-970, 2009.

Kayıhan, H.; Yücel, H.; Karaduman, A.; Akyar, İ.; Coşkuner, S.; Halil, M.; Yavuz, B.; Cankurtaran, M.; Arıoğul, S.; Yıldırım, S.; Bumin, G.; Uyanık, M.; Öksüz, Ç.; Düger, T.; Yılmaz, Ö.; Yavuz, Y.; Balcı, G.; Özdemir, L.; Akkuş, Y.; Akdemir, N.; Boylu, A.; Canpolat, N.; Hazer, O. (2009). Yaşlılarda Aktivitelerin Sosyal Katılıma Etkisi. Akademik Geriatri Cornelia Diamond Hotel, Belek-Antalya. 20-24 Mayıs 2009.

Öztop, H., N. Doğan "Divorced Mothers: Challenges and Coping Mechanisms in a Turkish Sample" The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 4:7,   2009.

Şafak, Ş., Yertutan, C., Erkal, S., & Çopur, Z. (2008). Kadınların Evle İlgili Faaliyetleri Yürütürken Karşılaştıkları Sağlık Sorunları. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Temmuz 28.

Copur, Z., Şafak, Ş., & Terzioglu, G. (2008). Kaynakların Yeterliğinin Algılanması Ölçeğini Uyarlama Çalışması (Adaptation study on the perceived adequacy of resources scale). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education) 35: 65-74.

Öztop, H., A. Şener, S. Güven.  "Evde Bakımın Yaşlı ve Aile Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri" Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1:39-49 2008.

Öztop, H. H. Şahin, Ş. Şafak. "Ankara'daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Kullanılan Zemin ve Duvar Kaplama Malzemeleri ve Bu Malzemelerden Duyulan Memnuniyet" Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 47:551,108-111, 2008.

Şahin, H., H. Öztop, Ş. Şafak. "Kurum ve Ev Araçlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar" Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 47:554, 92-102 2008.

Çopur, Z., Gutter, M.S., Eisen, J., & Way, W. (2008). Exploring the Relationship between Financial Behaviors and Financial Distress/Financial Well-Being of College Students.  2008 The American Council of Consumer Interests (ACCI) Conference. 27-29 July, Orlando, Florida, USA. Consumer Interests Annual, 54.

Çopur, Z., Chang, L., Denizman, I., Dogan, N., & Shehan, C. (2008). Comparison of Family Dynamics in Turkey, Japan, & U.S.A: Gender, Marriage, Parenting & Family Values. Society for Cross-Cultural Research (SCCR) Conference, February 20-23, New Orleans, Louisiana, USA.

Terzioğlu, G., Yertutan, C., Aydıner Boylu, A. (2008). Kale İçin'de Yaşayan Ailelerin Sosyal Demografik ve Ekonomik Durumu, H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi.

Aydıner Boylu, A.; Terzioğlu, G. (2008). Ailelerin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Bazı Subjektif Göstergelerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26,2, 1-28.

Şener, A., H. Öztop, S. Güven, N. Doğan. "Relationships of Family, Close Relatives And Friends: Their Impact on The Life Satisfaction of Older People". Educational Gerontology, 34:10, 890-906, 2008.

Öztop, H., S. Erkal, G. Günay. "Factors Influential in Consumers' Furniture Selection and Their Preferences regarding Product Features" The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3:6, 24-33, 2008.

Değirmenci, E., Yertutan, C. (2008). "Ailelerin Bulaşık Makinesine Sahip Olma ve Kullanımına İlişkin Eğilimi", Standard (Ekonomik ve Teknik) Dergi, 47 (558): 99-105.

Cerit, G. Ö. Bener (2008). "Status of Individual Planning to Prepare for Retirement in Turkey"  Educational Gerontology, 34: 2, 148-161.

Bener, Ö. (2008). "Women's Opinions About the Necessity of Women's Education," Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi,  16 Nisan.

Aydıner Boylu, A.; Terzioğlu, G.  (2008). Investigating the Effect of Working Wives on Family Expenditure. The International Journal of the Humanities. Volume 6 Number 3. P:1-8.

Bener, Ö. M. Babaoğul. (2008). "Sürdürülebilir Tüketim Davranışı ve Çevre Bilinci Oluşturmada Bir Araç Olarak Tüketici Eğitimi,"  Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi 13 Ekim.

Gültekin, A. Ö. Bener. (2008). "0-6 Yaş Döneminde çocuğu Olan Çalışan ve         Çalışmayan Kadınların Evle İlgili Faaliyetleri Yürütme Biçimlerinin    İncelenmesi,"         Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi 3 Aralık.

Aydıner Boylu, A.; Terzioğlu, G.  (2008). The Seismic Structure of Turkey and the Socio-Economic Effects of Earthquake on Families. The International Journal of the Humanities. Volume 6, Number 2. P:55-60.

Erkal, S.  Aile İçi Şiddet ve Yaşlılar. Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-dergisi. 25.Ağustos 2008.

Erkal,  Sibel, Gerberich Susan G., Ryan, Andrew D., Alexander, Bruce H., and Renier, Colleen M. (2008). Animal-Related Injuries: A Population-Based Study of a Five-State Region in the Midwest (Regional Rural Injury Study II), Journal of Safety Research, 39(4): 351-363.

Sökmen Kılınç, V., Coşkuner, S., Erkal, S., (2008). Relationship Between Housing and Health, The International Journal of the Humanities, 6 (12), pp 19-28.

Projeler

Aile Yaşam Kalitesi: Beypazarı Örneği (2007-2009)

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51 
Faks: +90 (312) 297 63 53 

Sorumluluk Sınırı