Öğretim Programları

Ön Koşullu Dersler


ATB 320 Yaşlılıkta Evde Bakım dersini almak için,

ATB 349 Yaşlanma ve Sorunları dersinden geçmiş olmak,

ATB 350 Engelli ve Evde Bakım dersini almak için,

ATB 329 Engelli ve Aile dersinden geçmiş olmak,

ATB 362 Kurumlarda Fiziksel Çevre Yön. II Dersini almak için,

ATB 339 Kurumlarda Fiz. Çevre ve Yönetimi I dersinden geçmiş olmak,

ATB 453 ve ATB 454(01-11) Saha Uygulaması I -II dersini almak için,

HUK 258 Tüketici Hukuku
ATB 338 Tüketici Eğitimi
ATB 329 Engelli ve Aile
ATB 349 Yaşlanma ve Sorunları
ATB 339 Kurumlarda Fiz. Çevre ve Yönetimi I
ATB 344 Yetişkin Eğitimi Yöntem ve Uygulamaları,
ATB 346 Gıda Tüketimi İlkeleri derslerinden geçmiş olmak,

ATB 451 ve ATB452 (01-12) Mezuniyet Tezi I- II dersini almak için,

ATB 336 Araştırma Teknikleri dersinden geçmiş olmak gerekmektedir.

 

Zorunlu Dersler: 124 kredi-176 AKTS
**Seçmeli Dersler: 32 kredi-64AKTS
Toplam (min.): 156 kredi-240 AKTS
 *: Yıllık ders
**: 64 AKTS'lik seçmeli dersin en az 40 AKTS'sinin bölüm içi seçmeli derslerden tamamlanması gerekmektedir.

Lisans Programı Bilgi Paketi

ATB Lisans Programı (2014-2015 Öğretim Yılından itibaren)

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51
Faks: +90 (312) 297 63 53
Web sorumlusu: Ars. Gör. Betul GUREL & Ars. Gor. Birgul AYDIN