Öğretim Programları

ATB Lisans Programında önkoşullu 7 ders bulunmaktadır. Buna göre,

ATB 320 Yaşlılıkta Evde Bakım dersini almak için,

ATB 349 Yaşlanma ve Sorunları dersinden geçmiş olmak,

ATB 350 Engelli ve Evde Bakım dersini almak için,

ATB 329 Engelli ve Aile dersinden geçmiş olmak,

ATB 362 Kurumlarda Fiziksel Çevre Yön. II dersini almak için,

ATB 339 Kurumlarda Fiz. Çevre ve Yönetimi I dersinden geçmiş olmak,

ATB 451 ve ATB 452 (01-11) Saha Uygulaması I -II dersini almak için,

HUK 258 Tüketici Hukuku
ATB 329 Engelli ve Aile
ATB 349 Yaşlanma ve Sorunları
ATB 339 Kurumlarda Fiz. Çevre ve Yönetimi I
ATB 344 Yetişkin Eğitimi Yöntem ve Uygulamaları,
ATB 346 Gıda Tüketimi İlkeleri derslerinden geçmiş olmak,

ATB 453 ve ATB 454 (01-12) Mezuniyet Tezi I- II dersini almak için,

ATB 336 Araştırma Teknikleri dersinden geçmiş olmak,

ATB 452 (01-11) Saha Uygulaması II dersini almak için,

ATB 451 (01-11) Saha Uygulaması I dersinden geçmiş olmak,

ATB 454 (01-12) Mezuniyet Tezi II dersini almak için,

ATB 453 (01-12) Mezuniyet Tezi I- dersinden geçmiş olmak gerekmektedir.

 

Zorunlu Ders Kredi Miktarı: 127 kredi-176 AKTS
Seçmeli Ders Kredi Miktarı *: 32 kredi-64AKTS
Toplam (min.) Kredi Miktarı: 159 kredi-240 AKTS
 
*: 64 AKTS'lik seçmeli dersin en az 40 AKTS'sinin bölüm içi seçmeli derslerden tamamlanması gerekmektedir.

Lisans Programı Bilgi Paketi

ATB Lisans Programı (2014-2015 Öğretim Yılından itibaren)

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
Tel:+90 (312) 297 63 50 - +90 (312) 297 63 51
Faks: +90 (312) 297 63 53
Web sorumlusu: Ars. Gör. Betul GUREL & Ars. Gor. Birgul AYDIN